Overbelastingsklachten, door spanning of stress met als gevolg mogelijk een burn out, treffen het lichaam en de geest.

De psychosomatisch therapeut werkt nauw samen met verschillende disciplines zoals; psychologen, Praktijkondersteuners Huisarts (GGZ), maar ook het sociaal wijkteam.

Door korte lijnen en nauwe samenwerkingsverbanden is het prettig samenwerken en is de patiënt gebaat bij een juiste afstemming van zorg.

De behandeling wordt gestart met een intake waarin helder wordt gekeken naar de klachten en problematiek.

Daaruit volgt een plan van aanpak voor het starten van behandeling. U kunt denken aan therapeutisch lichaamswerk, ontspanningsoefeningen of gesprekken om de verbanden tussen lichaam en geest te ontdekken.

Neem contact met ons op:

Contactpersoon; Danielle Roeleveld